Til Ejendomsmæglere

Det er vigtigt for os i bestyrelsen, at få budt nye tilflyttere godt velkommen så tidligt som muligt. Det er derfor til stor glæde for alle, hvis du meddeler når en ejendom er solgt og hvornår den overtages. 

 •  Vores kontingent i 2024 er 600 kr. Det forfalder én gang årligt (1. maj) og opkrævningen foretages via PBS.

 •  Der er medlemspligt af grundejerforeningen.

 •  Der er ikke indskud til grundejerforeningen, og ingen gebyr ved overdragelse til ny ejer.

 •  Der er ingen fællesgæld i grundejerforeningen.

 •  Der er ingen sikkerhedsstillelse til grundejerforeningen.

 •  Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

 •  Der er ingen fællesantenne og ingen omkostninger til dette.

 •  Der betales ikke ekstra til vejfond, da vejene er kommunens.

 •  Der er ved generalforsamlingen i 2024 ikke truffet beslutning om indbetaling af ekstraordinære bidrag.

 •  Forespørgsler om ejerskifter m.v. kan ske direkte til vores kasserer. kasserer@tangbjerggf.dk

 •  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.